Harmonogram Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2016/2017

14.IX.2016 r. Rada pedagogiczna dotycząca nadzoru pedagogicznego

21.XII.2016 r. Śródroczna rada klasyfikacyjna

01.II.2017 r. Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I - szym semestrze

24.IV.2017 r. Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas IV - tych

14.VI.2017 r. Roczna rada klasyfikacyjna

27.VI.2017 r. Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2016/2017

30.VIII.2017 r. Rada pedagogiczna zatwierdzająca plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018