Harmonogram Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2018/2019

- Rada pedagogiczna dotycząca nadzoru pedagogicznego

- Śródroczna rada klasyfikacyjna

- Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I - szym semestrze

. - Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas IV - tych

- Roczna rada klasyfikacyjna

- Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2017/2018WYSZUKAJ NA STRONIE