Wychowawcy klas w roku szkolnym 2016/2017

Technikum Hotelarskie

I THa - Mirosława Wojtczak

I THb - Joanna Ryba

I TOT - Katarzyna Kaprocka - Gral

II THa - Magdalena Lemańczyk

II THb - Anna Spryszyńska

III THa - Katarzyna Kostanek

III THb - Agnieszka Lochyńska

IV THa - Barbara Czepeczek

IV THb - Monika Chruściel - Krajewska

Technikum Gastronomiczne

I TGa - Beata Chwyć

I TGb - Ewa Rabenda - Kmita

I TGc- Karolina Kadaj

II TGa - Jolanta Rynkowska - Tomiczek

II TGb - Magdalena Buczma - Pawelec

II TGc - Magdalena Chydy

III TGa - Ewa Domrazek

III TGb - Ewa Dusza

III TGc - Marek Borys

IV TGa - Aniela Deręgowska

IV TGb - Renata Bargieł

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

I KZ - Maria Dawidczyk

II KZ - Ewelina Andrzejczyk

III KZ - Barbara Kolbowicz