Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018

Technikum Hotelarskie

I THa -

I THb -

I TOT -

II THa - Aniela Deręgowska

II THb - Marcin Piontke

II TOT - Iwona Korzeniewska

III THa - Mirosława Wojtczak

III THb - Joanna Ryba

III TOT - Katarzyna Kaprocka - Gral

IV THa - Magdalena Lemańczyk

IV THb - Anna Socha

Technikum Gastronomiczne

I TGa -

I TGb -

I TGc -

II TGa - Aneta Chołdrych

II TGb - Jacek Andrzejewski

II TGc- Wojciech Bela

III TGa - Beata Chwyć

III TGb - Ewa Rabenda - Kmita

III TGc - Karolina Kadaj

IV TGa - Jolanta Rynkowska - Tomiczek

IV TGb - Magdalena Buczma - Pawelec

IV TGc - Magdalena Chudy

Szkoła Branżowa I stopnia

I BK -

III BK - Maria Dawidczyk