Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021

Technikum Hotelarskie

I PTHa - mgr Magdalena Buczma - Pawelec

I TOT - mgr Ewa Stasiak

II THa – mgr Monika Chruściel-Krajewska

II PTHa - mgr inż. Barbara Czepeczek

II PTHb - mgr Adrianna Uchman

II TOTa - mgr Monika Szymula

II TOTb - mg Joanna Dziedzic

II PTOTa - mgr Agnieszka Dutkiewicz

II PTOTb - mgr Beata Bożuta - Przybyszewska

III THa - mgr Agnieszka Gancarz

III THIb - mgr Ewelina Orlikowska

III TOT - mgr Karolina Bieszk - Sałańska

IV THa - mgr Aniela Deręgowska

IV THb - mgr Marcin Piontke

IV TOT - mgr Iwona Korzeniewska

Technikum Gastronomiczne

I PTGa - mgr inż. Janina Wołosewicz

I PTGb - mgr inż. Ewelina Andrzejczyk

II TGa – mgr Hanna Mroczkowska

II TGb - mgr Marek Borys

II PTGa - mgr Krystian Bodnar

II PTGb - mgr Agnieszka Lochyńska

III TGa - mgr Joanna Pawłowska

III TGb - mgr Anna Kaleta

VI TGa – mgr Aneta Chołdrych

IV TGb - mgr Jacek Andrzejewski

IV TGc - mgr Wojciech Bela

Szkoła Branżowa I stopnia

I PBK - mgr inż. Barbara Kolbowicz

II BK - mgr inż. Barbara Kosela

II PBK - mgr inż Karolina Maćkowska

III BK - mgr inż. Barbara Pierzchała