Oferta edukacyjna


TECHNIKUM GASTRONOMICZNE - 4 letnie

zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych - umożliwia pracę jako kucharz, dietetyk, technolog oraz na stanowiskach kierowniczych w gastronomii, w hotelach, na promach.


Zawód przygotowuje uczniów do obsługi klientów w restauracjach, kawiarniach, barach, pubach i innych zakładach gastronomicznych, a także uczy obsługi gości na przyjęciach, bankietach, koktajlach. Uczy odpowiedzialności za dobry wizerunek miejsca, w którym pracuje kelner. Kandydaci powinni legitymować się bardzo dobrymi wynikami w nauce, dobrym stanem zdrowia oraz zdolnościami do nawiązywania kontaktów z ludźmi.
W okresie czterech lat nauki w szkole uczniowie zdobywają wiedzę z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przysposobienie obronne, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie, historia, chemia, geografia, dwa języki obce, religia/etyka, wiedza o kulturze, fizyka i astronomia, biologia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, obsługa konsumenta, organizacja i ekonomika gastronomii, podstawy żywienia człowieka, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy psychologii, rachunkowość i finanse gastronomii, marketing w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, pracownia gastronomiczna, praktyka zawodowa.


Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w najlepszych hotelach Trójmiasta, m.in.:

 • Orbis S.A. Hotel Mercure Hevlius w Gdańsku
 • Orbis S.A. Novotel Marina w Gdańsku
 • Scandic w Gdańsku
 • Hilton w Gdańsku
 • Radisson Blu w Gdańsku
 • Hotel Hanza w Gdańsku
 • Orbis S.A. Hotel Grand w Sopocie
 • Rezydent w Sopocie
 • Hotel Haffner w Sopocie
 • Orbis S.A. Hotel Gdynia w Gdyni
 • Hotton w Gdyni
 • Hotel Nadmorski w Gdyni
 • Blick w Gdyni
 • Hotel Faltom w Rumii
 • Hotel Dwór Oliwski w Gdańsku


Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uzyskania uprawnień opiekuna wypoczynku oraz uprawnienia animatora czasu wolnego.

Szkoła zapewnia profesjonalną kadrę dydaktyczno-wychowawczą. Dysponuje również bardzo dobrze wyposażoną pracownią komputerową
Na terenie szkoły funkcjonuje szkolny bufet z salą konsumpcyjną oferujący smaczne zestawy obiadowe, wyroby garmażeryjne i cukiernicze przygotowane przez uczniów szkoły.

Zapewniamy:

 • · miłą atmosferę,
 • · szansę zdobycia atrakcyjnego zawodu
 • · bezpieczeństwo.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7

zawód: kucharz

Kandydaci powinni legitymować się dobrymi wynikami w nauce, dobrym stanem zdrowia oraz zdolnościami do nawiązywania kontaktów z ludźmi.

W okresie trzech lat nauki w szkole uczniowie zdobywają wiedzę z następujących przedmiotów: język polski, język obcy-angielski, matematyka, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, fizyka i astronomia, historia i wiedza o społeczeństwie, podstawy żywienia człowieka, wyposażenie techniczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy przedsiębiorczości, podstawy rachunkowości gastronomicznej, geografia z ochroną środowiska, technologia informacyjna, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem., zajęcia praktyczne, religia/etyka.

Praktyka zawodowa odbywa się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych w maszyny i urządzenia warsztatach szkolnych.

Zapewniamy:

 • miłą atmosferę,
 • atrakcyjny zawód,
 • bezpieczeństwo.

Przyjdź do nas, nie pożałujesz. Do zobaczenia.

TECHNIKUM HOTELARSKIE - 4 letnie


zawód: technik hotelarstwa


Technik hotelarstwa - daje możliwość pracy na wszystkich stanowiskach łącznie ze stanowiskami kierowniczymi w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych, bazach promowych, lotnictwie
Kandydaci powinni legitymować się bardzo dobrymi wynikami w nauce, dobrym stanem zdrowia oraz zdolnościami do nawiązywania kontaktów z ludźmi.

W okresie czterech lat nauki w szkole uczniowie zdobywają wiedzę z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przysposobienie obronne, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie, historia, chemia, geografia, dwa języki obce, religia/etyka, wiedza o kulturze, fizyka i astronomia, biologia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, ekonomia i prawo w hotelarstwie, obsługa konsumenta, organizacja pracy w hotelarstwie, technika pracy biurowej, obsługa informatyczna w hotelarstwie, podstawy rachunkowości i finansów, marketing w hotelarstwie, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa.


zawód: technik obsługi turystycznej


Technik obsługi turystycznej to zawód, który nauczy Cię prowadzić własnądziałalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych; przygotujeCię do pracy w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacjiturystycznej, organach administracji samorządowej, organizacjach branżowych,stowarzyszeniach, obiektach noclegowych, na bazach promowych i lotniczych. Szkołazapewni Ci praktyki zawodowe orazzajęcia praktyczne w najlepszych hotelach i biurach podróży Trójmiasta oraz napromach Unity Line.Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w najlepszych hotelach Trójmiasta, m.in.:


· Orbis S.A. Hotel Mercure Hevlius w Gdańsku
· Orbis S.A. Novotel Marina w Gdańsku
· Scandic w Gdańsku
· Hilton w Gdańsku
· Radisson Blu w Gdańsku
· Hotel Hanza w Gdańsku
· Orbis S.A. Hotel Grand w Sopocie
· Rezydent w Sopocie
· Hotel Haffner w Sopocie
· Orbis S.A. Hotel Gdynia w Gdyni
· Hotton w Gdyni
· Hotel Nadmorski w Gdyni
· Blick w Gdyni
· Hotel Faltom w Rumii
· Hotel Dwór Oliwski w Gdańsku


Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uzyskania uprawnień opiekuna wypoczynku oraz uprawnienia animatora czasu wolnego.

Szkoła zapewnia profesjonalną kadrę dydaktyczno-wychowawczą. Dysponuje również bardzo dobrze wyposażoną pracownią komputerową
Na terenie szkoły funkcjonuje szkolny bufet z salą konsumpcyjną oferujący smaczne zestawy obiadowe, wyroby garmażeryjne i cukiernicze przygotowane przez uczniów szkoły.

Zapewniamy:

miłą atmosferę,
szansę zdobycia atrakcyjnego zawodu,

bezpieczeństwo.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe


Terminy zjazdów dla Klasyfikacyjnego Kursu Zawodowego KKZ-T.6

Semestr zimowy

wrzesień

październik

listopad

grudzień

styczeń

18-19

wariant planu A

2-3

wariant planu B

6-7

wariant planu A

4-5

wariant planu A

8-9

wariant planu A

25-26

wariant planu A

16-17

wariant planu B

20-21

wariant planu A

18-19

wariant planu A

15-16

Sesja egzaminacyjna

Semestr letni

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

5-6

4-5

8-9

6-7

3-4

12-13

18-19

22-23

20-21

17-18

-

-

-

-

24-25 Sesja egzaminacyjna

plan KKZ-T-6

Wariant A

ilość godz. lek.

piątek

sobota

ilość godz. lek.

2

1505-1635

800-930

2

Działalność gospodarcza w gastronomii- mgr Ewa Dusza

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem -mgr inż. Beata Hermann

2

1640- 1810

940-1110

2

Działalność gospodarcza w gastronomii- mgr Ewa Dusza

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem-mgr inż. Beata Hermann

1,5

1820- 1930

1115-1545

6

Język obcy zawodowy- mgr Aneta Chołdrych

Pracownia gastronomiczna gr.1-mgr inż. Aleksandra Majkowska gr. 2 mgr inż. Ewelina Andrzejczyk

2

1935-2105

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii- mgr inż. Beta Chwyć


plan KKZ-T-6

wariant B

Ilość godz. lek.

piątek

sobota

ilość godz. lek.

1,5

1505-1610

800-930

2

Działalność gospodarcza w gastronomii- mgr Ewa Dusza

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem -mgr inż. Beata Hermann

1,5

1620- 1730

940-1110

2

Działalność gospodarcza w gastronomii- mgr Ewa Dusza

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem-mgr inż. Beata Hermann

1,5

1740- 1850

1115-1525

5,5

Język obcy zawodowy- mgr Aneta Chołdrych

Pracownia gastronomiczna

gr.1-mgr inż. Aleksandra Majkowska

gr. 2 mgr inż. Ewelina Andrzejczyk

2

1900-2030

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii- mgr inż. Beta Chwyć

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

- INFORMACJE OGÓLNE

KKZ - to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Kursy są elastyczną i wygodną formą zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, bez względu na dotychczasowe wykształcenie.

Adresowane są do osób dorosłych posiadających świadectwo ukończenia gimnazjum, zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji oraz uzyskaniem tytuł technika.

Oferta kierowana jest do osób, które myślą o:

 • podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych
 • zdobyciu nowego zawodu
 • zmianie pracy
 • otworzeniu własnej działalności gospodarczej

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Kształcenie prowadzone jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN kształcenia w zawodach. Po zakończeniu każdej kwalifikacji absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Dokument ten upoważnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzaminy organizowane są przez okręgowe komisje egzaminacyjne, ale odbywają się w szkole. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza, technikum, liceum);
 • podanie (pobrane w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły) ;
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia wystawionego przez lekarza medycyny pracy ( w tym badania sanitarno-epidemiologiczne).

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

organizowane przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

w roku szkolnym 2015/2016

KKZ - T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodach:

· kucharz; symbol 51200

· technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404

INFORMACJA O KWALIFIKACJI T.6

Słuchacz kursu jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. W czasie swojej pracy przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem. Ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej. Przeprowadza obróbkę wstępną i cieplną zgodnie z zasadami. Rozróżnia zmiany pozytywne i negatywne zachodzące w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej. Kontroluje etapy procesu technologicznego poprzez racjonalną gospodarkę surowcami i przestrzega zasad gospodarki odpadkami. Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posługuje się nowoczesnym sprzętem i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Przestrzega zasad racjonalnego żywienia. Stosuje nowe trendy w żywieniu, stale się kształci. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal. Potrafi pracować pod presją czasu, współpracować w zespole. Miejscem pracy są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego.


Ilość godzin- 782 w tym 80 godz. praktyki w zakładach gastronomicznych.