Literacka kuchnia 2019 - eliminacje szkolne

2października 2019 r w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje do VIOgólnopolskiego Konkursu Kulinarnego „Literacka Kuchnia2019”.

Celem konkursu jestmiędzy innymi propagowanie czytelnictwa, zapoznanie się z twórczością klasykówi pisarzy współczesnych oraz kształtowanie postaw kreatywnych poprzez szukanieinspiracji kulinarnych w innych dziedzinach sztuki. W eliminacjach szkolnych udziałwzięli uczniowie Technikum Gastronomicznego oraz Branżowej Szkoły I stopnia.Organizatorem eliminacji była Pani Bożena Demytruk.

Uczestnicy w zespołach dwuosobowych,inspirując się literaturą, mieli za zadanie wykonać w czasie 120 minut 2potrawy kulinarne (zakąskę – 2 porcje, deser – 2 porcje).

Uczniowie biorący udział w eliminacjachwykazali się ogromnym zaangażowaniem, kreatywnością, dobrą organizacją pracy,współpracą oraz duchem walki.

Podczas finału konkursu, który odbędziesię 29 października 2019 r w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wGdańsku, naszą szkołę reprezentować będzie drużyna w składzie: Paweł Kowalski iKacper Woźny uczniowie z klasy IV TGB.

Gratulujemy i trzymamy kciuki podczasfinałowych zmagań konkursowych!

Fakty i mity o mleku

30 września 2019 w Hotelu PURO w Gdańskuodbyła się konferencja „Fakty i mity o mleku” połączona z warsztatemkulinarnym, w której uczestniczyli uczniowie klasy III TGC pod opieką PaniIwony Guni i Pani Bożeny Demytruk.

Celem spotkania było wzbogacenie wiedzyo roli nabiału w zdrowym odżywianiu, kształtowanie nawyków żywieniowych woparciu o wiarygodną wiedzę oraz poznanie smacznych azarazem modnych dań z wykorzystaniem nabiału.

Podczas konferencji prowadzonej przezekspertów: Panią dr nauk medycznych Irenę Białokoz-Kalinowską oraz Paniądietetyk, autorkę książek Violę Urban, uczniowie mieli okazję zapoznać się zrolą i znaczeniem nabiału w budowaniu zbilansowanej diety oraz z mitami, jakiefunkcjonują w opinii publicznej na temat roli mleka i jego przetworów wżywieniu człowieka.

Po konferencji odbyły się warsztatykulinarne, podczas których młodzież przygotowywała proste i zdrowe potrawy z wykorzystaniemnabiału. Nie zabrakło również degustacji mlecznych wyrobów.

Zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim

Dnia 25.09.2019r odbyły się zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim w którychwzięli udział uczniowie z klasy II TGB.

Tematem zajęć były ,,Genetyczne modyfikacje organizmów’’.

Zajęcia zostałypodzielone na 2 części. Pierwsza grupa uczestniczyła w wykładzie a grupa drugabrała udział w laboratorium i badała modyfikowane produkty.

Podczas całych zajęćporuszane były aspekty biologiczne, prawne i etyczne modyfikowanych organizmów.Poruszone zostały metody otrzymywania genetycznie zmodyfikowanych organizmów,modyfikacje genetyczne: bakterii, wirusów, grzybów, roślin, zwierząt iczłowieka. Podane zostały przykłady wykorzystania GMO w rolnictwie, przemyśle,biologii i medycynie – szanse i zagrożenia.

Szef dla młodych talentów

Dnia 04.10.2019 roku odbyły się warsztaty zorganizowane przez Makro przy współpracy hotelu Sofitel Grand Sopot. W zajęciach brały udział trzy klasy I PBK, II TGA, I PTHA.

Warsztaty zostały podzielone na trzy panele.

Pierwszy to pokaz kulinarny przygotowany przez zastępcę szefa kuchni hotelu Sofitel Grand. Młodzież miała tutaj możliwość obserwowania, jak również brała czynny udział w przygotowaniu zakąski, zupy oraz deseru.

Drugi panel dotyczył rekrutacji oraz poprawnego przygotowania CV. Pani Marzena Kaspera, która prowadziła tą część wskazywała jak odpowiednio przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną.

W trzecim panelu Szef kuchni Philippe Abraham oraz Pani Sonia Nowakowicz przybliżyli młodzieży dzień z życia szefa kuchni oraz jakie cechy musi miecz dobry kucharz.