Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpiń 2017


30.08 (środa)

Matematyka, Geografia

Część pisemna – sala nr 3, godz. 9.00 – 10.30

Skład Komisji: Ewa Cielemęcka – przewodniczący

Marcin Piontke

Marzena Drywa

Katarzyna Kaprocka - Gral

Część ustna - matematyka – sala nr 11, od godz.10.35

Skład Komisji: Ewa Cielemęcka – przewodniczący

Marcin Piontke

Marzena Drywa

Część ustna - geografia – sala nr 6, godz.10.35

Skład Komisji: Beata Hermann – przewodniczący

Katarzyna Kaprocka - Gral

Ewa Stasiak

31.08 (czwartek)

Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej,

biologia, zasady żywienia, język polski

Część pisemna - sala nr 3, godz. 9.00 – 10.30

Skład Komisji: Ewa Cielemęcka – przewodniczący

Ewa Rabenda - Kmita

Beata Chwyć

Mirosława Wojtczak

Część ustna – pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, biologia, zasady żywienia - sala nr 18, od godz. 10.35

Skład Komisji: Ewa Cielemęcka – przewodniczący

Ewa Rabenda – Kmita

Beata Chwyć

Część ustna – język polski, sala nr 2, godz. 10.35

Skład Komisji: Beata Hermann – przewodniczący

Mirosława Wojtczak

Joanna Ryba

WYSZUKAJ NA STRONIE