Egzaminy poprawkowe 25 – 29.08.2020 r.

Lity osób na egzamin z matematyki na poszczególne dni dostępny w sekretariacie szkoły oraz u wychowawców klas.

25.08 (czwartek) – 10 osób

Język polski (4), chemia (1), matematyka (4), wychowanie fizyczne (1)

Część pisemna – sala nr 104, godz. 9.00 – 10.30 (8 osób)

Skład Komisji: Beata Hermann – przewodniczący

Hanna Mroczkowska

Maciej Świderski

Anna Kaleta

Część ustna – język polski – sala nr 104, godz.10.40 - 11.20 (2 osoby)

Skład Komisji: Beata Hermann – przewodniczący

Joanna Ryba

Hanna Mroczkowska

Część ustna – język polski – sala nr 104, godz.11.30 - 12.10 (2 osoby)

Skład Komisji: Beata Hermann – przewodniczący

Agnieszka Lochyńska

Hanna Mroczkowska

Część praktyczna – wychowanie fizyczne – sala gimnastyczna, godz.9.00 (1 osoba)

Skład Komisji: Ewa Domrazek – przewodniczący

Aniela Korybalska

Jolanta Rynkowska - Tomiczek

Część ustna –chemia– sala nr 105, godz.10.40 - 11.00 (1 osoba)

Skład Komisji: Ewa Domrazek – przewodniczący

Maciej Świderski

Agnieszka Jowsa

Część ustna –matematyka– sala nr 105, godz.11.10 – 12.30 (4 osoby)

Skład Komisji: Ewa Domrazek – przewodniczący

Anna Kaleta

Beata Bożuta - Przybyszewska


26.08 (piątek) – 14 osób

Matematyka

Część pisemna – sala nr 104, godz. 9.00 – 10.30 (14 osób)

Skład Komisji: Ewa Domrazek – przewodniczący

Joanna Pawłowska

Beata Bożuta - Przybyszewska

Część ustna: matematyka – sala nr 104, od godz.10.40 – 13.20 (8 osób)

Skład Komisji: Beata Hermann – przewodniczący

Anna Kaleta

Joanna Pawłowska

Część ustna: matematyka – sala nr 105, od 10.40 – 12.40 (6 osób)

Skład Komisji: Ewa Domrazek – przewodniczący

Beata Bożuta – Przybyszewska

Marcin Piontke


29.08 (poniedziałek) – 14 osób

Matematyka

Część pisemna – sala nr 104, godz. 9.00 – 10.30(13 osób)

Skład Komisji: Beata Hermann – przewodniczący

Anna Kaleta

Marcin Piontke

Część ustna: matematyka – sala nr 104, od godz.10.40 – 13.20 (8 osób)

Skład Komisji: Ewa Domrazek – przewodniczący

Anna Kaleta

Ewa Wycinka

Część ustna: matematyka – sala nr 105, od 10.40 – 12.20 (5 osób)

Skład Komisji: Beata Hermann– przewodniczący

Marcin Piontke

Beata Bożuta – Przybyszewska