26.08 (poniedziałek)

Matematyka

Część pisemna – sala nr 030, godz. 9.00 – 10.30 (18 osób)

Skład Komisji: Beata Hermann– przewodniczący

Marcin Piontke

Joanna Pawłowska

Część ustna - matematyka – sala nr 104, od godz.10.45 – 13.05 (7 osób)

Skład Komisji: Ewa Cielemęcka – przewodniczący

Marcin Piontke

Anna Kaleta

Część ustna - matematyka – sala nr 105, godz.10.45 – 14.45 (11 osób)

Skład Komisji: Beata Hermann – przewodniczący

Joanna Pawłowska

Renata Bargieł

27.08 (wtorek)

Matematyka, wychowanie fizyczne

Część pisemna – sala nr 030, godz. 9.00 – 10.30 (18 osób)

Skład Komisji: Ewa Cielemęcka– przewodniczący

Marcin Piontke

Joanna Pawłowska

Część ustna - matematyka – sala nr 104, od godz.10.45 – 13.25 (8 osób)

Skład Komisji: Ewa Cielemęcka – przewodniczący

Marcin Piontke

Anna Kaleta

Część ustna - matematyka – sala nr 105, godz.10.45 – 14.25 (10 osób)

Skład Komisji: Beata Hermann – przewodniczący

Joanna Pawłowska

Beata Chwyć

Część praktyczna: wychowanie fizyczne – godzina 9.00 (2 osoby)

Skład Komisji: Beata Hermann – przewodniczący

Piotr Niemczynowicz

Ewa Arcisz

28.08 (środa)

Język polski, język angielski, informatyka, historia

Część pisemna – sala nr 104, godz. 9.00 – 10.30 (9 osób)

Skład Komisji: Beata Hermann – przewodniczący

Mirosława Wojtczak

Agnieszka Lochyńska

Część ustna – język polski – sala nr 104, godz.10.45 - 13.05 (6 osób)

Skład Komisji: Beata Hermann – przewodniczący

Mirosława Wojtczak

Agnieszka Lochyńska

Część ustnainformatyka - sala nr 105, od godz. 10.40 – 11.00 (1 osoba)

Skład Komisji:Ewa Cielemęcka – przewodniczący

Joanna Ryba

Karolina Bieszk - Sałańska

Część ustna język angielski, - sala nr 105, od godz. 11.10 – 11.30 (1 osoba)

Skład Komisji:Ewa Cielemęcka – przewodniczący

Alina Grzenkowicz

Magdalena Buczma - Pawelec

Część ustna historia - sala nr 105, od godz. 11.40 – 12.00 (1 osoba)

Skład Komisji:Ewa Cielemęcka – przewodniczący

Wojciech Bela

Agnieszka Gancarz