Konkurs gastronomiczny

Finezja smaku potraw z wykorzystaniem grzybów

Zapraszamy serdecznie uczniów klas 1-3 Technikum Gastronomicznego oraz klas1-3 Branżowej Szkoły I stopnia naszej szkoły do udziału w konkursie szkolnym.

- Konkurs odbędzie się15 listopada 2018 r.

- Zgłoszenia należy składać do 6 listopada 2018 r. Ilość zgłoszeń ograniczona, liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

- Konkurs przebiega w jednym etapie.

- Zadaniem uczestników będzie przygotowanie dania głównego, którego głównym produktem są polskie grzyby leśne.

- Uczestnicy wykonują zadanie konkursowe w zespole 1-osobowym.

- Każdy uczestnik przygotowuje 2 porcje dania głównego.

- Czas na wykonanie zadania 1,5 h.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

Bliższych informacji udziela koordynatorzy konkursu – pani Janina Wołosewicz, Barbara Kosela.


Regulamin Konkursu:

„Finezja smaku potraw z wykorzystaniem grzybów”.

Termin: 15.11.2018 r.

Organizator: Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77

81-222 Gdynia.

I .SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 Technikum Gastronomicznego ,klas1-3 Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni.
 3. Konkurs odbędzie się15 listopada 2018 r.
 4. Zgłoszenia należy składać do 6 listopada 2018 r.
 5. Ilość zgłoszeń ograniczona, liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

Cele konkursu:

 • rozwijanie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych gastronomicznych,

ürozwijanie zainteresowań zawodowych wśród uczniów, zachęcanie do samokształcenia i doskonalenia zawodowego,

üwytypowanie najlepszych uczniów w ramach zdrowej rywalizacji

ürozwijanie poczucia piękna i estetyki,

ürozwijanie pomysłowości i inicjatywy,

ükreowanie osobowości zawodowej,

üwykorzystanie bogactwa produktów tradycyjnych i lokalnych regionów,

üdokonywanie samooceny własnych umiejętności zawodowych.

II.WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG

Zadaniem uczestników będzieprzygotowanie dania głównego, którego głównym produktem są polskie grzyby leśne.

 • Konkurs przebiega w jednym etapie.
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy 1-3 Technikum Gastronomicznego Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznego w Gdyni.
 • Uczestnicy wykonują zadanie konkursowe w zespole 1-osobowym.
 • Każdy uczestnik przygotowuje 2 porcje dania głównego.
 • Uczestnicy zaopatrują się w surowce do wykonania zadania konkursowego we własnym zakresie.
 • Uczniowie biorący udział w konkursie muszą posiadać legitymację szkolną, aktualną książeczkę zdrowia i kompletny strój kucharza.
 • Czas na wykonanie zadania 1,5 h.
 • Uczestnicy będą losowani numer stanowiska w pracowni.
 • Stanowiska konkursowe wyposażone będą w stoły produkcyjne, kuchenki gazowe i drobny sprzęt gastronomiczny.
 • Po skończonej pracy uczniowie porządkują swoje stanowisko.
 • Każdy uczestnik prezentuje danie konkursowe.

III. NAGRODY

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymują cenne nagrody rzeczowe i dyplomy, pozostali uczestnicy wyróżnienia i dyplomy za udział w konkursie.