Konkurs
,,II Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV'' organizowany przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej iWojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku


  • Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego.
  • W konkursie mogą brać udział zespoły uczniów złożone maksymalnie z 5 osób.
  • Uczestnicy mają za zadanie wykonanie pracy – krótkiego filmu, którego czas projekcji nie powinien przekroczyć 5 minut
  • Każdy film powinien zawierać czołówkę oraz napisy końcowe (tytuł, nazwisko wykonawcy, itp)
  • Każdy zgłoszony film musi być nagrany na nośniku DVD w jednym z formatów: AVI, MPG, WMV, MP4 - jakość techniczna będzie jednym z kryteriów kwalifikacji do konkursu.
  • Każda płyta musi posiadać czytelny opis zawierający: imię i nazwisko twórcy filmu, czas trwania, system zapisu, nazwę i adres szkoły, adres e-mail, telefon kontaktowy
  • Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane.
  • Uroczysty finał konkursu odbędzie się 25 IV 2018 r. w Gdyńskim Centrum Filmowym
  • Na zwycięzców czekają atrakcyjne narody. Łączna suma nagród wynosi 7.500,00 zł.


Zgłoszenia do konkursu oraz szczegółowe informacje u p. Barbary Czepeczek sala nr 5.


W załączeniu:

pismo przewodnie

regulamin

załącznik 1

załącznik 2