Konkurs historyczny „Droga do Polski Niepodległej 1918”

W związku ze 100-letnią rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w wojewódzkim konkursie historycznym „Droga do Polski Niepodległej 1918” organizowanym przez naszą szkołę.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, Dyrektora IPN Oddział w Gdańsku prof. dr hab. Mirosława Golona oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Konkurs składa się z dwóch części: I część – eliminacje szkolne, II część – finał międzyszkolny.

Zakres tematyczny konkursu

- Orientacje polityczne na ziemiach polskich przed wybuchem oraz w trakcie I wojny światowej,

-Czyn zbrojny Polaków podczas I wojny światowej,

- Działalność Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego,JózefaHallera w latach 1914-18,

- Sprawa polska w polityce państw zaborczych oraz innych państw uczestniczących w I wojnie światowej,

- Czynniki, które miały wpływ na odzyskanie niepodległości przez Polskę,

- Tworzenie lokalnych ośrodków władzy na ziemiach polskich,

- Powstanie rządu centralnego,

- Okoliczności odzyskania niepodległości.

Proponowana bibliografia

Etap I - eliminacje szkolne

http://www.polska1918-89.pl/droga-do-niepodleglej-...

http://www.polska1918-89.pl/budowa-niepodleglej-po...

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/polskie-...

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/roznymi-...

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendar...

Etap II - finał międzyszkolny

Lista stron z I etapu oraz dodatkowo:

Brzoza Czesław, Sowa Andrzej Leon, "Historia Polski. 1918-1945", rozdział I "Początki niepodległości".

Chwalba Andrzej, "Historia Polski. 1795-1918", rozdział XV. "Pierwsza wojna światowa i wskrzeszenie Rzeczypospolitej Polskiej".

Garlicki Andrzej, "Józef Piłsudski. 1867-1935", rozdział III "Komendant" i IV "Naczelnik".

Dla uczniów, którzy zajmą I-III miejsce są przewidziane dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają nagrody książkowe.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

Bliższych informacji udziela koordynator konkursu – pani Agnieszka Gancarz.


REGULAMIN KONKURSU