Pamiątki sprzed 100 lat poszukiwane!!!

W związku ze 100-letnią rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, chcemy w szkole zorganizować wystawę poświęconą tamtym czasom, ludziom i wydarzeniom.

Jeśli ktoś posiada jakąkolwiek rzecz z tamtego okresu, czyli z lat I wojny światowej oraz pierwszych lat II RP (ok.1914-39) np. zdjęcia, pocztówki, znaczki pocztowe, monety, mapy, listy, rzeczy użytku codziennego, proszony jest o kontakt z panią Agnieszką Gancarz (nauczyciel historii).