Dnia 18 stycznia (czwartek) na sali gimnastycznej odbędzie się próba poloneza dla uczniów klas czwartych i ich partnerów, wg harmonogramu:

godzina 16.30 - klasa 4 Tga, 4 TGb i 4 TGc

godzina 17.15 - klasa 4 THa i 4 THb

Uwaga: Należy obowiązkowo przynieść zmienne obuwie sportowe!!!