Rekomendację zawierającą liczbę proponowanych Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019 w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2. znajdują się na stronie : https://bip.pomorskie.eu/a,60333,ogloszenie-7818.html.