Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny

„ Wiosenne Inspiracje”

„Zakąska inspirowana Wielkanocą i deser w barwach

biało - czerwonych"

Tematem konkursu wojewódzkiego jest : Zakąska inspirowana Wielkanocą i deserw barwach biało - czerwonych Wielkanocą”.

Konkurs odbędzie się 22.03.2018r. od godz. 8.45 - 13.30 w pracowni gastronomicznej szkoły.

 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie branżowej szkoły, zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz oraz uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
 • Szkoła biorąca udział w konkursie może typować po jeden zespoły dwuosobowe pod opieką nauczyciela oraz pokrywa koszty przejazdu i surowców do wykonania dania konkursowego.
 • Każdy zespół ma za zadanie przygotować zakąskę i deser ( po 3 porcje) - dwie porcje dla jury, jedna do prezentacji na stole bankietowym.
 • Czas na wykonanie zadania wynosi 120min.
 • Zgłoszenia na kartach zgłoszeniowych załączonych do regulaminu należy przesłać
  do dnia
  02.03.2018r. na adres e-mail sekretariat@zshg.pl lub pod adres ul. Morska 77, 81-222 Gdynia.
 • W przypadku dużej ilość zgłoszeń decyduje data wpłynięcia zgłoszenia. Potwierdzenie o zakwalifikowaniu się zostanie wysłane drogą email do dnia 05.03.2018 r.
 • Uczestników konkursu prosimy o przygotowanie wizytówki o wymiarach 9 x 13 cm z następującymi danymi: nazwa potrawy, imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwa szkoły oraz identyfikatora z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

Ponadto każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć w dniu konkursu normatyw surowcowy i sposób wykonania potrawy.

Za udział w konkursie uczestnicy otrzymują dyplomy. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Informacje na temat konkursu udzielają: Janina Wołosewicz, Ewelina Andrzejczyk

PLAKAT

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA