Kalendarium


DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Na podstawie rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz opinii Rady pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2020 r.

dyrektor szkoły ustala w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

TECHNIKUM HOTELARSKIE

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

4 maja 2021 matura

5 maja 2021 matura

6 maja 2021 matura

7 maja 2021 matura

4 czerwca 2021( piątek )

7czerwca 2021 – egz zawodowy

8 czerwca 2021 – egz zawodowy

9 czerwca 2021 – egz zawodowy

22 czerwca 2021– egz zawodowy

4 maja 2021 matura

5 maja 2021 matura

6 maja 2021 matura

-------------------------------------

4 czerwca 2021( piątek )

-------------------------------------

8 czerwca 2021 – egz zawodowy

9 czerwca 2021 – egz zawodowy

----------------------------------------


Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Lp.

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni nauczyciele

1.

1 września 2020 r.


godz.10.00

godz.09.00

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

klasy I

klasy II, III i IV

Wojciech Bela

Magdalena Buczma – Pawelec

Marek Borys

2.

2 września 2020 r.

godz.17.00

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych

Wychowawcy klas pierwszych

3.

15 września 2020 r.

godz.17.00 – kl. II

godz.18.00 – kl. III i IV

Zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas II - IV

4.

25 września 2020 r.

Rajd integracyjny klas pierwszych

Monika Chruściel-Krajewska

Karolina Bieszk – Sałańska

Natalia Sierhej

III TOT

5

14 października 2020 r.

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Karolina Kadaj

Joanna Uchman

6.

14 października. 2020 r.

Ślubowanie klas pierwszych

Wojciech Bela

Magdalena Buczma – Pawelec

Wychowawcy klas

pierwszych

7.

10 listopada 2020 r.

Apel multimedialny z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości

Agnieszka Gancarz

Joanna Dziedzic

8.

18 listopada 2020 r.

godz.17.00 – kl. I i III

godz.18.00 – kl. II i IV

Zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas

9.

17 grudnia 2020 r.

Zakończenie I semestru – wystawienie ocen śródrocznych

Nauczyciele ZSHG

10.

21 grudnia 2020 r.

Śródroczna rada klasyfikacyjna

Nauczyciele ZSHG

11.

22 grudnia 2020 r.

Uroczysty apel

Spotkania wigilijne w klasach

Piotr Duda

Marcin Dera

Wychowawcy klas

12.

23 - 31 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

13.

styczeń 2021 r.

Etap Okręgowy VII Olimpiady Wiedzy o Turystyce

Katarzyna Thiel- Winkler

Agnieszka Dutkiewicz

14.

12stycznia 2021 r.

11 stycznia 2021 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kl. 3 THa, 3 THb, 3 TOT)– kwalifikacja TG.12, TG.14

  • etap pisemny
  • etap praktyczny

Agnieszka Jowsa

15.

luty 2021 r.

Etap Okręgowy XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Katarzyna Thiel- Winkler

Magdalena Chudy

16.

27 stycznia 2021 r.

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w I semestrze

Zebrania z rodzicami

Nauczyciele ZSHG

Wychowawcy klas

17.

22 stycznia2021 r.

Publikacja na stronie szkoły najlepszych uczniów.

Apel podsumowujący pracę szkoły w I semestrze odbędzie się w późniejszym terminie.

Katarzyna Thiel – Winkler

Agnieszka Jowsa

Beata Hermann

Wojciech Bela

18.

22 stycznia 2021 r.

Studniówka klas: IV Ha,

IV Hb, IV TOT, IV TGa,

IV TGb, IV TGc

Wychowawcy klas maturalnych

19.

04 - 17 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe


20.

17 marca 2021 r.

online

Zebrania z rodzicami

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych

Wychowawcy klas

21.

kwiecień 2021 r.

Dzień Szkoły

Zespól ds. Promocji Nauczyciele ZSHG

22.

01 - 06 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna


23.

23 kwietnia 2021 r.

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

Nauczyciele ZSHG

24.

26 kwietnia 2021 r.

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

Wychowawcy klas maturalnych

25.

30 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

Wychowawcy klas maturalnych

26.

30 kwietnia 2021 r.

Apel multimedialny z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

Agnieszka Gancarz

Wojciech Bela

27.

19 maja 2021 r.

godz.17.00 – kl. I i III

godz.18.00 – kl. II

Zebrania z rodzicami

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

Wychowawcy klas

28.

4-19 maja 2021 r.

7-20 maja 2021 r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

  • część pisemna
  • część ustna

Katarzyna Thiel - Winkler


08 - 12 czerwca 2021 r.

07 czerwca 2021 r.

Egzamin zawodowy

(kl. 2 THa, 2 TOTa,

2 TOTb, 2 PTOTa,

2 PTOTb)

kwalifikacje HGT.07, HGT.03

  • etap pisemny
  • etap praktyczny
  • etap pisemny
  • etap praktyczny
  • etap pisemny
  • etap praktyczny

Agnieszka Jowsa

29.

17 czerwca 2021 r.

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych

Nauczycie ZSHG

30.

18 czerwca 2021 r.

Rada klasyfikacyjna

Wychowawcy klas

31.

22 czerwca 2021 r.

23 czerwca – 8 lipca 2021 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie(kl. 3 Tga, 3 Tgb, 3 Bk) – kwalifikacja TG. 07

Agnieszka Jowsa

32.

22 czerwca 2021 r.

21 czerwca 2021 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

(kl. 4 Tga, 4 Tgb, 4 Tgc,

4 Ha, 4 Hb, 4 TOT) –

kwalifikacje TG.16, TG.13, TG.15

Agnieszka Jowsa

33

21 czerwca 2021 r.

Dzień Sportu

Nauczyciele WF-u

33.

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Wojciech Bela

Magdalena Buczma – Pawelec

Marek Borys

34.

29 czerwca 2021 r.

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Nauczyciele ZSHG

35.

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Ferie letnie