Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych jest Pani Aleksandra Nodzyńska.
E-mail: iod.edu@gdynia.pl
Telefon do kontaktu: 58 761-77-04

POLITYKA SZKOŁY

Dane przekazywane do Sanepidu

KLAUZULA INFORMACYJNA

WIZERUNEK

MONITORING

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

POLITYKA PRYWATNOŚCI