Ułatwienia dostępu

  Rady pedagogiczne

   

  RADY PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2023/24

  30 sierpnia 2023 r.- rada plenarna

  14 września 2023 r. - nadzór pedagogiczny

  21 grudnia 2023 r. - śródroczna rada klasyfikacyjna

  18 stycznia 2024 r. - podsumowanie pracy szkoły w I semestrze

  22 kwietnia 2024 r. - rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

  14 czerwca 2024 r. – rada klasyfikacyjna dla klas drugich, trzecich i czwartych

  25 czerwca 2024 r. - podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024

   

  Dane kontaktowe

  Zespół Szkół
  Hotelarsko-Gastronomicznych
  w Gdyni

  ul. Morska 77

  81-222 Gdynia

  tel.: (58) 620 12 89

  tel.: (58) 620 52 07

  mail: sekretariat@zshg.pl

  sekretariat@zshg.edu.gdynia.pl

  Mapa