Ułatwienia dostępu

  Egzaminy zawodowe

  SESJA ZIMA 2024

  HARMONOGRAM:

  HGT.03 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

  Część praktyczna:  09.01.2024 godz. 09:00

  Część pisemna: 10.01.2024 godz. 09:00/12:00/15:00

  HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych

  Część praktyczna:  09.01.2024 godz. 09:00

  Część pisemna: 10.01.2024 godz. 09:00/12:00/15:00

  HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

  Część praktyczna:  09.01.2024 godz. 09:00

  HGT.08 - Obsługa klienta oraz rozliczenie imprez i usług turystycznych

  Część praktyczna:  09.01.2024 godz. 09:00

  HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań

  Część pisemna: 10.01.2024 godz. 09:00/12:00/15:00

  DOSTOSOWANIA:

  https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202023_Dostosowania-PP2019_18%20VIII2023.pdf

  INFORMACJE O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2204_PP2019_Informacja%20_o_EZ%20-18%20VIII2023.pdf

  KOMUNIKAT O PRZYBORACH

  https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019.pdf

  https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019.pdf

   

   

   

  Dane kontaktowe

  Zespół Szkół
  Hotelarsko-Gastronomicznych
  w Gdyni

  ul. Morska 77

  81-222 Gdynia

  tel.: (58) 620 12 89

  tel.: (58) 620 52 07

  mail: sekretariat@zshg.pl

  sekretariat@zshg.edu.gdynia.pl

  Mapa