Ułatwienia dostępu

  Matura

   

  Informacje na temat organizacji i przygotowania egzaminu maturalnego dostępne są:

  • Biblioteka szkolna
  • Tablica informacyjna na I piętrze szkoły
  • www.oke.gda.pl

  Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji egzaminu maturalnego

  Harmonogram matur w maju 2024 roku

   

  Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023

  Egzamin maturalny w Formule 2023 zostanie przeprowadzony według nowych zasad.

  • Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, będą takie same jak w latach 2010-2022 (2023 – w przypadku technikum), jednakże każdy absolwent będzie musiał również obowiązkowo zdać (tj. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania) egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym (od 2025 roku).
  • Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.
  • Nowe uprawnienia nabywają osoby posiadające dokumenty potwierdzające umiejętności zawodowe na poziomie technika (dyplomy, świadectwa, certyfikaty). Osoby posiadające takie dokumenty nie muszą przystąpić i zdać egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
  • Do egzaminu maturalnego w Formule 2023 będą mogli (od 2024 r.) przystąpić również absolwenci branżowej szkoły II stopnia.

   https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_o_egzaminie/2024/2023_08_17_EM_2024_Informacja.pdf

  https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_o_egzaminie/2024/2023_08_17_E8_EM_Komunikat_o_harmonogramie.pdf

   

  Dane kontaktowe

  Zespół Szkół
  Hotelarsko-Gastronomicznych
  w Gdyni

  ul. Morska 77

  81-222 Gdynia

  tel.: (58) 620 12 89

  tel.: (58) 620 52 07

  mail: sekretariat@zshg.pl

  sekretariat@zshg.edu.gdynia.pl

  Mapa