Ułatwienia dostępu

  Odznaka szkoły eTwinning

  Odznaka szkoły eTwinning

   

  Z wielką dumą i radością informujemy, iż nasza szkoła zdobyła odznakę szkoły eTwinning 2023-2024!

   

  Co oznacza uzyskanie odznaki szkoły eTwinning?

  Jest to wielkie wyróżnienie dla ZSHG. Podczas oceny pracy naszej szkoły zostały wzięta pod uwagę misja szkół eTwinning.

  Misja Szkół eTwinning jest kompasem, którym kierują się wszystkie Szkoły eTwinning. W Misji szczególny nacisk położono na następujące elementy:

  • Współdzielone przywództwo

  • Współpraca i praca zespołowa

  • Umożliwianie uczniom działania

  • Włączanie i innowacyjność

  • Zapewnienie wzoru do naśladowania dla innych szkół

  Szkoły eTwinning uwzględniają wartości promowane przez eTwinning w polityce szkoły, stosowanych w niej praktykach i w możliwościach rozwoju zawodowego, przy wsparciu kadry kierowniczej szkoły.

  Poprzez Odznakę Szkoły eTwinning, eTwinning uznaje i docenia udział, zaangażowanie i poświęcenie nie tylko poszczególnych eTwinnerów, ale również całej szkoły wyróżniającej się dzięki wspólnej pracy zespołów nauczycielskich i kadry kierowniczej.

  Nagrodzone Odznaką szkoły są gotowe i chętne do obrania ścieżki rozwoju dzięki działaniom opracowanym w sposób umożliwiający ich obiektywną ocenę.

  Lista polskich szkół wyróżnionych odznaką: https://etwinning.pl/aktualnosci/odznaki-szkoly-et...

  Dane kontaktowe

  Zespół Szkół
  Hotelarsko-Gastronomicznych
  w Gdyni

  ul. Morska 77

  81-222 Gdynia

  tel.: (58) 620 12 89

  tel.: (58) 620 52 07

  mail: sekretariat@zshg.pl

  sekretariat@zshg.edu.gdynia.pl

  Mapa