Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Zebrania z rodzicami - godzina 17.00

Konsultacje z nauczycielami - od godziny 16.30 do godziny 18.00

Data

Zebrania


Zebrania z rodzicami w klasach pierwszych


Zebrania z rodzicami w pozostałych klasach


Zebrania z rodzicami


Zebrania z rodzicami (podsumowanie 1 semestru)


Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

WYSZUKAJ NA STRONIE