Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Zebrania z rodzicami - godzina 17.00

Konsultacje z nauczycielami - od godziny 16.30 do godziny 17.30

Data

Zebrania / konsultacje


Zebrania z rodzicami we wszystkich klasach


Zebrania z rodzicami we wszystkich klasach

Konsultacje z nauczycielami


Konsultacje z nauczycielami


Zebrania z rodzicami klasach IV - tych

Konsultacje z nauczycielami


Zebrania z rodzicami we wszystkich klasach

Konsultacje z nauczycielami