Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Zebrania z rodzicami - godzina 17.00

Konsultacje z nauczycielami - od godziny 16.30 do godziny 18.00

Data

Zebrania

05.09.2018 r.

Zebrania z rodzicami w klasach pierwszych

19.09.2018 r.

Zebrania z rodzicami w pozostałych klasach

21.11.2018 r.

Zebrania z rodzicami

16.01.2019 r.

Zebrania z rodzicami (podsumowanie 1 semestru)

13.03.2019 r. Zebrania z rodzicami
15.05.2-19 r.

Zebrania z rodzicami