Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Zebrania z rodzicami - godzina 17.00

Konsultacje z nauczycielami - od godziny 16.30 do godziny 17.30

Data

Zebrania / konsultacje

21.IX.2016 r.

Zebrania z rodzicami we wszystkich klasach

16.XI.2016 r.

Zebrania z rodzicami we wszystkich klasach

Konsultacje z nauczycielami

01.II. 2017 r.

Konsultacje z nauczycielami

15.III.2017 r.

Zebrania z rodzicami klasach IV - tych

Konsultacje z nauczycielami

17.V.2017 r.

Zebrania z rodzicami we wszystkich klasach

Konsultacje z nauczycielami