Egzaminy zawodowe

FORMUŁA EGZAMINU -sesja czerwiec 2019 r.

1. Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część pisemną

a) długopis z czarnym tuszem,

b) kalkulator prosty –umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

2. Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część praktyczną

Nr kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

T.11 i T.12

długopis z czarnym tuszem , kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

T.6

długopis z czarnym tuszem,

T.15

długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty,

ołówek, gumka, linijka, temperówka


Opłata za egzamin potwierdzającykwalifikacje w zawodzie -2019 r

Opłatę za egzamin zawodowy wnoszą:

  • uczniowie młodociani pracownicy
  • absolwenci szkół, absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu po raz trzeci i kolejny
  • osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
  • osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego.

Opłata za egzamin zawodowy wynosi 5,5% minimalnejstawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytułzawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (182,44 zł).

W przypadku ponownego przystąpienia doegzaminu, opłata za ten egzamin wynosi:

  • w przypadku części pisemnej1/3 opłaty (60,81 zł)
  • w przypadku części praktycznej2/3 opłaty (121,63 zł)

Wpłat należy dokonywać na konto: 941010 1140 0170 7922 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_PESELzdającego.

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.

ERMINYEGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

WZAWODZIE W 2019 ROKU

SESJA STYCZEŃ 2019

Ø KwalifikacjaT. 11 i T.13– klasy trzecie TH i TOT;

Częśćpisemna - 10 stycznia 2019 r. (czwartek) godz. 1000

Częśćpraktyczna - 9 stycznia 2019 r. (środa) godz. 900

Ø Kwalifikacja T.15

część praktyczna -9 stycznia 2019 r. (czwartek) godz. 1300

Ø KwalifikacjaT.6

część praktyczna – 16 stycznia 2019 r.(środa) godz. 1200

Data wydania świadectwpotwierdzających kwalifikacje - 22 marca2019 r.

UWAGA !

Zdający powinien zgłoście się naegzamin 30 minutprzed godziną rozpoczęcia egzaminu.

SESJACZERWIEC 2019 R.

Ø Kwalifikacja T. 12. –klasy czwarte TH, .

Część pisemna - 18 czerwca 2019 r. (wtorek) - godz.1200

Część praktyczna - 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek)- godz. 1300

Ø Klasyfikacja T.6 – klasy trzecie TG i ZSZ

Część pisemna - 18 czerwca 2019 r. (wtorek)- godz.1000

Część praktyczna - od 24 i 25 czerwca 2019 r.

Ø Kwalifikacja T. 15. – klasy czwarte TG;

Część pisemna - 18 czerwca 2019 r. (wtorek) -godz.1200

Część praktyczna - 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek)- godz. 1300

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje - 30 sierpnia 2019 r.

UWAGA !

Zdający powinien zgłoście się na egzamin 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.


T


WYSZUKAJ NA STRONIE