Egzaminy zawodowe

NOWA FORMUŁA EGZAMINU -sesja styczeń 2018 r.

1. Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część pisemną

a) długopis z czarnym tuszem,

b) kalkulator prosty –umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

2. Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część praktyczną

Nr kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

T.11

długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty

T.6

długopis z czarnym tuszem,

T.15

długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty,

ołówek, gumka, linijka, temperówka


Opłata za egzamin-2018 rok

Osoby przystępująca do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny wnosi opłatę :

– w przypadku części pisemnej –57,73 zł

– w przypadku części praktycznej – 115,47 zł

Wpłat należydokonywać na konto:

941010 11400170 7922 3100 0000

W tytuleprzelewu należy wpisać:

EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowiOKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu

Szczegółowy harmonogram egzaminów zawodowych

w styczniu 2018 r.

Część pisemna -11 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 1000

Kwalifikacja T.11 - czas egzaminu - 60 minut

Ø Klasa3 THb- sala nr 3

Ø Klasa3 THa- sala nr 3 i sala nr 9a

Kwalifikacja T.6- czas egzaminu - 60 minut

Ø sala nr 2

Część praktyczna - 10 stycznia 2018 r. (środa) godz. 900

Kwalifikacja T.11 - czas egzaminu -150 minut

Ø Klasa3 THb- sala nr 3

Ø Klasa3 THa- sala nr 3 i sala nr 9a

Część praktyczna - 10 stycznia 2018 r. (środa) godz. 13 00

Kwalifikacja T.15 – czas egzaminu -150 minut

Ø sala nr 3

Część praktyczna - 24 stycznia 2018 r. (środa) godz. 1200

Kwalifikacja T.6 - czas egzaminu -60 minut

Ø sala 21


TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE W 2018 ROKU

Kwalifikacja T. 11 – klasy trzecie TH; sesja-styczeń 2018 r.

Część pisemna - 11 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 1000

Część praktyczna - 10 stycznia 2018 r. (środa) godz. 900

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje - 23 marca 2018 r.

Kwalifikacja T. 12. – klasy czwarte TH, sesja maj – lipiec 2018 r.

Część pisemna - 19 czerwca 2018r. (wtorek) - godz.1200

Część praktyczna - 26 czerwca 2018 r.(wtorek)- godz. 1300

Data wydania świadectw potwierdzającychkwalifikacje - 31 sierpnia 2018 r.

Klasyfikacja T.6 – klasy trzecie TG i 3 Bk; sesja maj – lipiec 2018 r.

Część pisemna - 19 czerwca 2018 r. (wtorek)- godz.1000

Część praktyczna - od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

Data wydania świadectw potwierdzającychkwalifikacje - 31 sierpnia 2018 r.

Kwalifikacja T. 15. – klasy czwarte TG; sesja maj – lipiec 2018 r.

Część pisemna - 19 czerwca 2018 r. (wtorek) -godz.1200

Część praktyczna - 26 czerwca 2018 r. (czwartek)- godz. 1300

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje - 31 sierpnia 2018 r.

Zdający powinien zgłoście się na egzamin 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.