Egzaminy zawodowe

SESJA CZERWIEC 2021

1. Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część pisemną:

a) długopis z czarnym tuszem,

b) kalkulator prosty –umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

2. Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część praktyczną:

Nr kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

T.14, T.15

długopis z czarnym tuszem , kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

TG.12, TG.13

TG.15, TG.16

długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

HGT.03

HGT.07

długopis z czarnym tuszem, kalkulator prostyOpłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - 2021 r

Opłatę za egzamin zawodowy wnoszą:

  • uczniowie młodociani pracownicy
  • absolwenci szkół, absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu po raz trzeci i kolejny
  • osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
  • osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego.

Opłata za egzamin zawodowy wynosi 5,5% minimalnejstawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytułzawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

W przypadku ponownego przystąpienia doegzaminu, opłata za ten egzamin wynosi:

  • w przypadku części pisemnej1/3 opłaty
  • w przypadku części praktycznej2/3 opłaty

Wpłat należy dokonywać na konto: 941010 1140 0170 7922 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać:

EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego.

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

SESJA LATO

TG.07 - Sporządzanie potraw i napojów

Część pisemna - 22.06.2021 r. godz. 10:00

Część praktyczna - 01- 02.07.2021 godz. 08:00 / 12:00 / 16:00

TG.13 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Część pisemna - 22.06.2021 godz. 12:00

Część praktyczna - 21.06.2021r. godz. 13:00

TG.12 – Planowanie i realizacja usług w recepcji

Część pisemna – 22.06.2021r. godz. 10:00

Część praktyczna – 21.06.2021r. godz. 09:00

TG.15 ­– Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Część pisemna - 22.06.2021 r. godz. 12:00

Część praktyczna - 21.06.2021 r. godz. 13:00

TG.16 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Część pisemna - 22.06.2021 r. godz. 12:00

Część praktyczna - 21.06.2021 r. godz. 13:00

HGT.03 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Część pisemna - 08.06.2021 r. godz. 10:00

Część praktyczna - 07.06.2021 r. godz. 09:00

HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych

Część pisemna - 08- 09.06.2021 r. godz. 10:00 / 13:00

Część praktyczna - 07>06.2021 r. godz. 09:00

ABSOLWENCI

T.14 , T.15

Część praktyczna – 21.06.2021r. godz. 13:00