Egzamin maturalny 2017

Infomacja o egzaminie maturalnym - https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170901%20EM%20Informacja%20CALOSC.pdf

Informacje na temat organizacji i przygotowania egzaminu maturalnego dostępne są:

  • Biblioteka szkolna
  • Tablica informacyjna na I piętrze szkoły
  • www.oke.gda.pl


Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przygotowania egzaminu maturalnego w roku 2018

Czas trwania

Przedmiot

Arkusz

Czas trwania (w min.)

Język polski

matematyka

Poziom podstawowy

170

Poziom rozszerzony

180

Języki obce nowożytne

Poziom podstawowy

120

Poziom rozszerzony

150

Biologia

Chemia

Filozofia

Fizyka

Geografia

Historia

Historia muzyki

Historia sztuki

Wos

Poziom rozszerzony

180

Informatyka

Część I

60

Część II

150

Przybory pomocnicze

Harmonogram

MATURA 2018

Lp

TERMIN

GODZINA 9.00

GODZINA 14.00

1

4.05.2018

Język polski - PP

Język polski - PR

2

7.05.2018

Matematyka - PP

Jęz. łac. I kult. antyczna

3

8.05.2018

Język angielski - PP

Język angielski - PR

4

9.05.2018

Matematyka - PR

Filozofia

5

10.05.2018

Biologia

Historia sztuki

6

11.05.2018

WOS

Informatyka

7

14.05.2018

Fizyka i astronomia

Geografia

8

15.05.2018

Język niemiecki - PP

Język niemiecki - PR

9

16.05.2018

Chemia

Historia

10

17.05.2018

Język rosyjski - PP

Język rosyjski - PR

11

18.05.2018

Język francuski - PP

Język francuski - PR

12

21.05.2018

Język hiszpański - PP

Język hiszpański - PR

13

22.05.2018

Język włoski - PR

Język włoski - PR