Egzamin maturalny w 2021 roku: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-now...

Język polski - aneks matura 2021

Matematyka - aneks matura 2021

Język angielski - - aneks matura 2021

Wytyczne sanitarne obowiązujące w ZSHG podczas egzaminów maturalnych w roku 2021

Plan wejść do ZSHG w dniach 04-06 maja 2021 r.


Informacja o egzaminie maturalnym - cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190826 E...

Informacje na temat organizacji i przygotowania egzaminu maturalnego dostępne są:

  • Biblioteka szkolna
  • Tablica informacyjna na I piętrze szkoły
  • www.oke.gda.pl

Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przygotowania egzaminu maturalnego w roku 2021_AKTUALIZACJA

Czas trwania

Przedmiot

Arkusz

Czas trwania (w min.)

Język polski

matematyka

Poziom podstawowy

170

Poziom rozszerzony

180

Języki obce nowożytne

Poziom podstawowy

120

Poziom rozszerzony

150

Biologia

Chemia

Filozofia

Fizyka

Geografia

Historia

Historia muzyki

Historia sztuki

Wos

Poziom rozszerzony

180

Informatyka

Część I

60

Część II

150

Harmonogram

Termin

Godzina 9.00

Godzina 14.00

04.05.2021

Język polski PP

-

05.05.2021

Matematyka PP

-

06.05.2021

Język angielski PP

-

07.05.2021

Język angielski PR

-

10.05.2021

Język polski PR

-

11.05.2021

Matematyka PR

WOS

12.05.2021

Biologia PR

Język francuski PR

13.05.2021

Geografia PR

Język francuski PP

Język niemiecki PP

14.05.2021

Chemia PR

Język niemiecki PR

17.05.2021

Historia PR

-

17.05.2021

Fizyka PR

-

MATURA 2021
Przybory pomocnicze